Bộ trưởng Bộ Y tế: 5 nhiệm vụ trọng tâm sẽ thực hiện trong năm 2017

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến
Năm 2017 ngành y sẽ nỗ lực phát triển giảm quá tải bệnh viện, điều chỉnh giá dịch vụ y tế với đối tượng không có thẻ BHYT và thu hút các nguồn lực xã hội phát triển y tế.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã có cuộc trả lời báo chí nhân dịp năm mới, trong đó có những nỗ lực của ngành y để xây dựng một ngành phát triển hơn nữa phục vụ công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân. 

Với chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ về việc xây dựng “Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động và phục vụ” ở giai đoạn mới này, với tư cách tổng tư lệnh ngành Y tế, Bộ trưởng có thể cho biết những dự kiến về bước tiến mới của ngành y tế trong thời gian tới?

Về kiến tạo: Bộ Y tế tiếp tục rà soát, báo cáo Chính phủ, Quốc hội để hoàn chỉnh hệ thống các luật, xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để hoàn thiện thể chế, cơ chế hoạt động của ngành y tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tạo hành lang pháp lý để các đơn vị hoạt động cũng như thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư cho y tế.

Bộ Y tế sẽ đẩy mạnh việc đổi mới phong cách, thái độ phục vụ người bệnh của cán bộ y tế, tiếp tục thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

Bộ trưởng đang ấp ủ những đột phá gì trong chỉ đạo điều hành để toàn ngành thực hiện tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong năm tới?

Trong thời gian vừa qua, tôi đã đi hết 63 tỉnh, thành phố. Nhiều tỉnh, thành phố đã đi 2, 3 lần, tìm hiểu hoạt động của các trạm y tế xã, trung tâm y tế/bệnh viện huyện, trung tâm dân số, các trung tâm y tế, bệnh viện tuyến tỉnh và thấy rằng đúng là ngoài những kết quả, thành tích đã đạt được, ngành y tế vẫn còn một số vấn đề sau cần phải tập trung chỉ đạo giải quyết.

Thứ nhất: Hiệu quả hay công suất hoạt động của các cơ sở y tế tuyến dưới chưa đáp ứng yêu cầu dẫn đến người dân phải vượt tuyến lên tuyến trên, vừa tốn kém, lãng phí, vừa làm quá tải tuyến trên.

Thứ hai: Mặc dù chúng ta nói phòng bệnh hơn chữa bệnh nhưng cả người dân và hệ thống y tế vẫn chưa thực hiện tốt chủ trương này, chưa nói đến hiện nay là phải nâng cao sức khỏe để hạn chế bệnh tật, tư tưởng "có bệnh mới chữa" vẫn còn. Nhiệm vụ của ngành y tế là làm thế nào để mọi người dân và toàn xã hội đều hiểu là phải nâng cao ý thức, tự bảo vệ và nâng cao sức khỏe trước, thực hiện tốt công tác phòng bệnh, dự phòng tích cực.

Thứ ba, chúng ta có hệ thống hơn 11.000 trạm y tế xã nhưng chưa có cơ chế hoạt động hiệu quả, trong thời gian tới phải đổi mới toàn diện hoạt động của trạm y tế xã để làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, phấn đấu để mọi người dân đều phải được theo dõi và quản lý sức khỏe ngay tại trạm y tế xã.

Thứ tư là cơ chế quản lý các đơn vị sự nghiệp, đặc biệt là các bệnh viện cần phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, không thể để tư duy quản lý bệnh viện thời bao cấp trong khi chúng ta đang xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Bệnh viện phải xanh – sạch – đẹp, là cơ sở để cung cấp dịch vụ, để phục vụ người bệnh chứ không phải là nơi ban ơn cho người bệnh.

Thứ năm là bảo hiểm y tế toàn dân: với một xã hội phát triển thì tôi mong ước rằng mọi người dân đều có BHYT, khi đi khám, chữa bệnh chi phí do BHYT chi trả. Người nào không có khả năng mua BHYT thì nhà nước mua hoặc hỗ trợ, người có khả năng kinh tế thì phải tự bỏ thu nhập, tiền túi để mua BHYT.

Còn nhiều vấn đề nữa nhưng tôi nghĩ rằng không thể làm ngay hết được, chúng tôi sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt, theo đúng phương châm: chủ trương một, biện pháp mười, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các giải pháp mà Bộ Y tế đã đưa ra.

Có thể thấy việc nâng cao thu nhập cho cán bộ nhân viên y tế là một trong những giải pháp trong việc đổi mới phong cách thái độ, phục vụ tại cơ sở y tế. Vậy Bộ Y tế đã và đang thực hiện việc này như thế nào?

Điều đó là hoàn toàn đúng. “Có thực mới vực được đạo” nên việc triển khai đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế phải được gắn liền với việc nâng cao đời sống vật chất và mức thu nhập cho cán bộ y tế. Bộ Y tế đã quan tâm và tiếp tục thực hiện:

- Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, môi trường làm việc tại các bệnh viện; xây dựng môi trường bệnh viện xanh, sạch, đẹp; đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại...

- Quan tâm, triển khai thực hiện lộ trình nâng giá viên phí, điều chỉnh giá dịch vụ y tế.

- Đổi mới cơ chế tài chính tại các bệnh viện, đẩy mạnh cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức, tài chính.

- Hướng dẫn, yêu cầu các bệnh viện quan tâm đời sống vật chất cho cán bộ y tế.

- Việc triển khai, yêu cầu cán bộ y tế phụ vụ tốt, có tinh thần trách nhiệm với quyền lợi của từng cá nhân.

Theo Theo Infonet
MỚI - NÓNG
Ông Lâm cùng gốc gỗ lim trên trăm tuổi ở giữa đại ngàn
'Gàn già' với rừng lim xanh trăm tuổi
TP - Có lần ông bị lâm tặc dọa giết. Gia cảnh khó khăn, ăn không đủ no, có người bảo ông chặt ít gốc gỗ đi bán, song ông vẫn quyết giữ khư khư cánh rừng lim xanh để bây giờ, sau hơn 30 năm, rừng cây cổ sừng sững như linh vật làng.

Có thể bạn quan tâm