Bổ sung thêm đối tượng tham gia BHYT

BHXH Việt Nam vừa ban hành Quyết định 505/QĐ-BHXH về sửa đổi, bổ sung một số điều về quy trình thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BHTN-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

Theo đó, bổ sung thêm 3 đối tượng tham gia BHYT theo quy định Điều 12 Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành do người sử dụng lao động đóng. Cụ thể, gồm: thân nhân của công nhân, viên chức quốc phòng đang phục vụ trong Quân đội; thân nhân của công nhân công an đang phục vụ trong Công an Nhân dân; thân nhân của người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu.

Quyết định 505 cũng bổ sung nhóm đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình gồm: chức sắc, chức việc, nhà tu hành; người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội mà không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT.

Quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/5/2020.

MỚI - NÓNG