Bổ nhiệm nhân sự Văn phòng Chính phủ

Bổ nhiệm nhân sự Văn phòng Chính phủ
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng vừa ký các quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng vừa ký các Quyết định số 245/QĐ-VPCP và Quyết định số 247/QĐ-VPCP về việc bổ nhiệm lại có thời hạn đối với các ông: Tô Văn Tuấn, Nguyễn Lê Phúc giữ chức Phó Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Ông Tô Văn Tuấn và ông Nguyễn Lê Phúc được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,05 theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ.

Đồng thời, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã ký Quyết định số 246/QĐ-VPCP bổ nhiệm có thời hạn ông Đào Huy Du, Hàm Vụ phó, tập sự Phó Vụ trưởng Vụ Nội chính, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Nội chính, Văn phòng Chính phủ.

Ông Đào Huy Du được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,8 theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ./.

Theo Theo Báo chính phủ
MỚI - NÓNG