Bộ GD&ĐT đề nghị các nhà xuất bản công bố giá SGK trước ngày 15/1/2020

SGK mới phải chốt giá trước 15/1
SGK mới phải chốt giá trước 15/1
TPO - Bộ GD&ĐT vừa có công văn gửi Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Nhà xuất bản Đại học Sư phạm; Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc sớm có hình thức cung cấp thông tin phục vụ việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 về các nhà trường đồng thời chốt giá SGK trước ngày 15/1/2020

Theo đó, để kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Bộ GD&ĐT đề nghị các nhà xuất bản có SGK lớp 1 đã được phê duyệt có hình thức cung cấp SGK đến các địa phương kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo viên, cha mẹ học sinh tiếp cận thông tin về SGK nhanh chóng, đầy đủ cho từng môn học để thực hiện việc lựa chọn sách theo quy định của pháp luật. 

Bộ GD&ĐT chỉ đạo, phương án triển khai cung cấp SGK lớp 1 đến các địa phương của các nhà xuất bản cần được thực hiện khẩn trương và báo cáo về Bộ GD&ĐT trước ngày 15/01/2020. Đồng thời, khẩn trương thực hiện các thủ tục để kịp thời công bố giá của mỗi cuốn SGK lớp 1 đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt để các cơ sở giáo dục phổ thông, các địa phương có thông tin đầy đủ khi tổ chức lựa chọn sách. Việc công bố giá SGK lớp 1 phải được hoàn thành trước ngày 15/02/2020.

Bộ GD&ĐT cũng đã có công văn gửi các sở GD&ĐT về việc chuẩn bị thực hiện việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Cụ thể, Bộ GDĐT yêu cầu các sở GDĐT chỉ đạo góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông. 

Trong đó, cần tập trung vào quy trình tổ chức cho giáo viên lựa chọn sách phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ để bảo đảm chất lượng, hiệu quả; trách nhiệm của cơ sở giáo dục đối với việc lựa chọn SGK bảo đảm sự phù hợp giữa đề xuất của các tổ chuyên môn và kết quả của Hội đồng. Góp ý của các Sở GDĐT gửi về Bộ GDĐT trước ngày 10/01/2020.

Bên cạnh đó, các sở GD&ĐT tham mưu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực, có hình thức phù hợp cung cấp sách giáo khoa kịp thời, đầy đủ cho các cơ sở giáo dục phổ thông, để thực hiện việc lựa chọn sách giáo khoa sử dụng theo quy định của pháp luật.

Công văn của Bộ GDĐT cũng nêu rõ, trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các các sở GD&ĐT cũng như các nhà xuất bản, các trường cần kịp thời báo cáo Bộ GDĐT để có biện pháp giải quyết.

MỚI - NÓNG