Bộ Công Thương đề nghị hải quan thống kê các tờ khai có dấu hiệu khai khống xuất khẩu gạo

Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo hải quan thống kê các tờ khai có dấu hiệu khai khống xuất khẩu gạo
Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo hải quan thống kê các tờ khai có dấu hiệu khai khống xuất khẩu gạo
TPO - Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan thống kê số lượng gạo của các doanh nghiệp đã mở tờ khai xuất khẩu nhưng có dấu hiệu khai khống để giữ chỗ như không có số container, số seal, hoặc tên tàu và đến nay chưa thực hiện tờ khai hải quan xuất khẩu đã được đăng ký.

Ngày 22/4, Bộ Công Thương cho hay, bộ đã có văn bản gửi Bộ Tài chính trao đổi xung quanh việc phối hợp điều hành xuất khẩu gạo và thống kê các tờ tờ khai có dấu hiệu khai khống xuất khẩu gạo.

Trong văn bản gửi đi, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh cho hay, việc xuất khẩu gạo nếp (bao gồm thóc nếp, gạo nếp, tấm nếp) trong tháng 4 được thực hiện theo nhu cầu thị trường. Việc xuất khẩu loại gạo này không chịu sự điều chỉnh của cơ chế điều hành xuất gạo. Số lượng gạo nếp đã mở tờ khai hải quan xuất khẩu trong tháng 4, kể cả số lượng đã thực xuất, được cộng trở lại số lượng gạo được xuất trong tháng 4.

Bộ Công Thương cũng đề nghị Bộ Tài chính phối hợp chỉ đạo Tổng cục Hải quan yêu cầu cơ quan hải quan tại các cửa khẩu quốc tế thống kê lượng gạo của doanh nghiệp đang ở cảng/cửa khẩu nhưng chưa đăng ký được tờ khai xuất khẩu theo phương thức điều hành xuất khẩu gạo đã được Thủ tướng phê duyệt. Việc thống kê gồm tên doanh nghiệp, lượng gạo tồn tại cảng, ngày đưa hàng vào cảng/bãi…

Đặc biệt, Bộ Công Thương đề nghị thống kê số lượng gạo của các doanh nghiệp đã mở tờ khai xuất khẩu nhưng có dấu hiệu khai khống để giữ chỗ như không có số container, số seal, hoặc tên tàu và đến nay chưa thực hiện tờ khai hải quan xuất khẩu đã được đăng ký.

“Trên cơ sở thống kê lượng gạo tồn đọng tại cảng, số lượng tờ khai có biểu hiện khai khống mà Tổng cục Hải quan báo cáo, đề nghị Bộ Tài chính cho ý kiến gấp về phương án điều phối hạn ngạch và sử dụng 100 nghìn tấn gạo được tạm ứng trước theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng để xử lý cho các doanh nghiệp đã đưa gạo vào cảng trước ngày 24/3 nhưng chưa đăng ký tờ khai  xuất khẩu để hai bộ cùng xem xét, quyết định phương án xử lý”, Bộ Công Thương cho hay.

Bộ Công Thương cũng đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan định kỳ cung cấp cho Bộ Công Thương số liệu xuất khẩu gạo.

MỚI - NÓNG