Bình Phước đôn đốc người dân tham gia BHYT tại các xã nông thôn mới

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Từ đầu năm 2020 đến nay, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại Bình Phước là 840.518 người, đạt 93,57% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Cũng theo BHXH tỉnh Bình Phước, tính đến tháng 4, số thu BHXH, BHYT, BHTN là 204.102 triệu đồng. Lũy kế số thu từ đầu năm là 943.482 triệu đồng, tăng 82.958 triệu đồng (9,6%) so với cùng kỳ năm trước, đạt 29,2% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; riêng về BHYT, đến nay cấp 100.731 thẻ BHYT, thanh toán 483.834 lượt người khám, chữa bệnh BHYT.

Để đôn đốc tăng cường thực hiện tiêu chí về tỷ lệ người dân tham gia BHYT tại các xã nông thôn mới, vừa qua, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Văn bản số 2907/UBND-KGVX đặt mục tiêu giữ vững những tiêu chí đã đạt được, cũng như đảm bảo hoàn thành tiêu chí về tỷ lệ người dân tham gia BHYT tại các xã nông thôn mới theo quy định.

MỚI - NÓNG