Bình Dương có Phó Chủ tịch UBND tỉnh mới

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn việc bầu bổ sung, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Bình Dương có Phó Chủ tịch UBND tỉnh mới

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn việc bầu bổ sung, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Cụ thể, tại Quyết định 2340/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Trần Thanh Liêm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương, Bí thư Thị ủy Thuận An.

Ông Trần Thanh Liêm sinh năm 1962, quêquán thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Trước khi được phê chuẩn bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2011-2016, ông Trần Thanh Liêm từng giữ các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương; Chủ tịch UBND huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương; Bí thư Thị ủy Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Tại Quyết định 2339/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Huỳnh Văn Nhị, để nhận nhiệm vụ mới.

Theo Hoàng Diên
Chinhphu.vn

Theo Đăng lại