Bí thư Tỉnh ủy nộp 100 triệu tiền chạy chức

Bí thư Tỉnh ủy nộp 100 triệu tiền chạy chức
TP - Trong phiên họp Ban thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Cà Mau vừa qua, ông Võ Thanh Bình đã cho lái xe riêng mang vào phòng họp 100 triệu đồng được gói bằng giấy báo.

Ông Dương Việt Thắng, Ủy viên thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau vừa cho biết thông tin trên.

Theo ông Võ Thanh Bình, đây là tiền chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ. Nhưng ông Võ Thanh Bình không công khai cán bộ nào đưa tiền đó, ông nhận ở đâu?

Ngay sau đó, số tiền 100 triệu đồng được Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau thu giữ.

Được biết, trong 2 ngày 8 và 9/4/2008, BTV Tỉnh ủy Cà Mau họp sắp xếp tổ chức và bố trí nhân sự lãnh đạo các cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố Cà Mau và phân công cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý.

Một Ủy viên BTV Tỉnh ủy Cà Mau cho biết, ông Võ Thanh Bình nói trong cuộc họp Ban thường vụ rằng “Nếu trong 2 tuần qua (tức 2 tuần trước khi họp BTV Tỉnh ủy để sắp xếp cán bộ), tôi nhận tiền chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ thì khoảng hơn 1 tỷ đồng”.

Nhiền cán bộ tham gia cuộc họp BTV yêu cầu Bí thư nêu rõ ai chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ hoặc phải loại những ai chạy chức… ra khỏi danh sách bố trí cán bộ đợt này nhưng ông Bí thư chưa tiết lộ.

Dù có chuyện chạy chức, chạy chuyền, song  đội ngũ cán bộ được sắp xếp, bố trí đợt này vẫn như dự kiến.

Một Ủy viên BTV tham dự cuộc họp nhận định: “Đây là vấn đề không bình thường, lẽ ra phải công bố rõ trước khi sắp xếp cán bộ nhưng Bí thư vẫn làm ngơ…”

Dư luận trong cán bộ ở Cà Mau rất khác nhau trong việc Bí thư Tỉnh ủy nộp lại 100 triệu đồng chạy chức của cấp dưới. “Cán bộ nào mang tiền đi chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ cần phải công khai và loại khỏi danh sách cán bộ lãnh đạo”- một cán bộ hưu trí đề nghị.

MỚI - NÓNG