Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn yêu cầu giúp thanh niên yếu thế, không để thanh niên nào bị bỏ lại phía sau

TPO - Phát biểu chỉ đạo Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn khóa XIV, ông Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn yêu cầu chăm lo, giúp đỡ những thanh niên yếu thế vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, với tinh thần “không có thanh niên nào bị bỏ lại phía sau”.

Ông Nguyễn Quốc Đoàn ghi nhận, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đoàn và cấp ủy, chính quyền các cấp, tổ chức Đoàn và Đoàn viên thanh niên tỉnh Lạng Sơn, đã phát huy truyền thống, năng động, sáng tạo, tích cực trong học tập, lao động; xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế; xây dựng nông thôn mới, góp phần, xây dựng quê hương Lạng Sơn, ngày càng phát triển “giàu đẹp, văn minh, hiện đại”. Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, ý thức pháp luật, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên, được thực hiện tốt, với nhiều hình thức hấp dẫn. Những kết quả trên, đã khẳng định vai trò là lực lượng xung kích của tổ chức Đoàn, và đoàn viên thanh niên, góp phần không nhỏ, vào việc thực hiện thắng lợi, các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong những năm qua; được Đảng, Nhà nước và địa phương ghi nhận, trao tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2021).

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn yêu cầu giúp thanh niên yếu thế, không để thanh niên nào bị bỏ lại phía sau ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn phát biểu, chỉ đạo tại Đại hội - Ảnh: Duy Chiến

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn yêu cầu giúp thanh niên yếu thế, không để thanh niên nào bị bỏ lại phía sau ảnh 2

Đoàn Chủ tịch Đại hội nhận lẵng hoa tươi thắm của lãnh đạo Tỉnh ủy Lạng Sơn - Ảnh: Duy Chiến

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn yêu cầu giúp thanh niên yếu thế, không để thanh niên nào bị bỏ lại phía sau ảnh 3

Phiên Đại hội trọng thể - Ảnh: Duy Chiến

Tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn gợi mở thêm một số vấn đề:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, định hướng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ; khơi dậy và thúc đẩy trong mỗi bạn trẻ lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng xây dựng, phát triển quê hương, đất nước; mỗi đoàn viên thanh niên, cần thấy được niềm vinh dự, tự hào, nhận thức rõ mục tiêu, lý tưởng cao đẹp, khi tham gia vào tổ chức đoàn. Tập trung đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ Đoàn, và đoàn viên thanh niên.

Thứ hai, tổ chức đoàn phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; đưa các hoạt động, phong trào, chương trình thanh niên, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả; tích cực triển khai các hoạt động, đồng hành với thanh niên, trong học tập, lao động, khởi nghiệp, phù hợp với tình hình thực tiễn và xu thế phát triển; bám sát các nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, chủ động lựa chọn, đăng ký, đảm nhận những công trình, phần việc thanh niên phù hợp; xung kích trong thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ; quan tâm đồng hành với thanh niên, trong hội nhập quốc tế, rèn luyện kỹ năng, nâng cao thể chất và đời sống văn hóa tinh thần; từng bước xây dựng lớp thanh niên thời đại mới, giàu tri thức, bản lĩnh và khát vọng, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện tốt, công tác phụ trách, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; quan tâm chăm lo, bồi dưỡng thế hệ măng non; phát triển các phong trào, hoạt động giáo dục, rèn luyện thiếu niên, nhi đồng trong toàn tỉnh.

Thứ ba, tập trung tăng cường, các biện pháp tập hợp, đoàn kết thanh niên. Quan tâm đặc biệt tới cách thức tổ chức, mô hình tổ chức, thu hút, tập hợp đoàn viên, tại nông thôn, khu vực khó khăn, biên giới và trong các doanh nghiệp. Đây là địa bàn mà tổ chức đoàn phải bám, nắm, củng cố nhiều hơn, trong thời gian tới. Đồng thời, cần quan tâm bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của thanh niên, chú ý chăm lo, giúp đỡ những thanh niên yếu thế vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, với tinh thần “không có thanh niên nào bị bỏ lại phía sau”.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn yêu cầu giúp thanh niên yếu thế, không để thanh niên nào bị bỏ lại phía sau ảnh 4

Tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Lạng Sơn lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương - Ảnh: Duy Chiến

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn yêu cầu giúp thanh niên yếu thế, không để thanh niên nào bị bỏ lại phía sau ảnh 5

Tuổi trẻ Lạng Sơn khởi nghiệp và làm giàu trên quê hương xứ Lạng - Ảnh: Duy Chiến

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn yêu cầu giúp thanh niên yếu thế, không để thanh niên nào bị bỏ lại phía sau ảnh 6

Bài ca tuổi trẻ - khát vọng cống hiến trên vùng biên cương Tổ quốc - Ảnh: Duy Chiến

Thứ tư, xác định công tác cán bộ là then chốt của then chốt, các cấp bộ đoàn, cần đặc biệt quan tâm, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn, nhất là, đội ngũ cán bộ đoàn chuyên trách; xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn, có bản lĩnh chính trị, có trình độ, kiến thức, kỹ năng, kỷ luật. Luôn tiên phong, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Mỗi cán bộ đoàn phải tự nỗ lực, chủ động, tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao kiến thức, kỹ năng; luôn phấn đấu hoàn thiện bản thân, khẳng định năng lực của mình, để đáp ứng tốt, yêu cầu nhiệm vụ.

Thứ năm, phát huy hơn nữa, vai trò của Đoàn Thanh niên, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Tạo mọi điều kiện thuận lợi, khuyến khích thanh niên, tham gia đề xuất, thực hiện các ý tưởng, giải pháp, sáng kiến mới, nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ, của cơ quan, đơn vị, địa phương. Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, lãnh đạo các đơn vị, nhất là người đứng đầu đơn vị, địa bàn, phải chủ động nắm bắt tình hình, định hướng và kiểm tra, việc thực hiện công tác thanh niên; phân công cấp ủy viên, có năng lực, tâm huyết phụ trách theo dõi công tác đoàn, tại địa bàn, đơn vị; thường xuyên gặp gỡ, đối thoại với thanh niên; tạo cơ chế, chính sách để Đoàn Thanh niên được tham gia thực hiện, các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Tin liên quan