Bí thư Thường trực TƯ Đoàn Bùi Quang Huy: Đà Nẵng là điểm sáng trong thực hiện Nghị quyết 25

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo Bí thư Thường trực TƯ Đoàn Bùi Quang Huy, Đà Nẵng là điểm sáng của các địa phương trong Nghị quyết 25 với nhiều cơ chế, chính sách tiên phong, vượt trội và có hiệu quả.

Chiều 19/8, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư Thường trực TƯ Đoàn, Trưởng đoàn Đoàn Giám sát TƯ Đoàn về thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành TƯ Đảng khóa X “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” (Nghị quyết 25) làm việc với Thành ủy Đà Nẵng.

Từ năm 2008 đến nay, Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã hành Chương trình 31-CT/TU đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, trách nhiệm cụ thể để triển khai Nghị quyết 25 phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Để cụ thể hóa Nghị quyết, HĐND đã thông qua nhiều nghị quyết đặc thù về phát triển nguồn nhân lực, phát triển thanh niên giai đoạn 2021 – 2030...; UBND ban hành quyết định về chương trình thực hiện chiến lược thanh niên giai đoạn 2011 – 2020 và giai đoạn 2011 – 2030, ban hành Kế hoạch hằng năm để cụ thể hóa các nội dung về công tác thanh niên, xây dựng các chương trình, đề án thanh niên,...

HĐND và UBND TP có nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách và giải pháp để tạo thuận lợi phát huy tài năng trẻ tham gia phát triển địa phương, quan tâm bố trí cán bộ trẻ có tài năng đảm nhiệm những nhiệm vụ quan trọng, phù hợp trong hệ thống chính trị, nâng cao tỉ lệ cán bộ trẻ trong các cơ quan lãnh đạo, quản lý các cấp…

Bí thư Thường trực TƯ Đoàn Bùi Quang Huy: Đà Nẵng là điểm sáng trong thực hiện Nghị quyết 25 ảnh 1
Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch HĐND TP khẳng định Thành ủy, HĐND, UBND thành phố rất quan tâm đến việc đưa Nghị quyết 25 đi vào thực tiễn, ban hành chương trình hành động, kế hoạch trong từng giai đoạn.

Hằng năm, Ban Thường vụ Thành Đoàn phát động trong đội ngũ đoàn viên thanh niên thực hiện chương trình quốc gia về khởi nghiệp, áp dụng nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào lao động sản xuất, đăng ký nhiều đề tài tham gia các chương trình...

Thời gian qua, toàn thành phố có hơn 800 chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội với tổng giá trị 700 tỷ đồng, tổ chức hơn 9,8 nghìn phần việc, công trình thanh niên...

Nhằm đồng hành cùng thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp, Thành Đoàn Đà Nẵng triển khai nhiều mô hình hiệu quả như: hội chợ việc làm, mô hình chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, mô hình câu lạc bộ, tổ hợp tác Thanh niên làm kinh tế, Thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế…

Theo ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch HĐND TP, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố rất quan tâm đến việc đưa Nghị quyết 25 đi vào thực tiễn, ban hành chương trình hành động, kế hoạch trong từng giai đoạn.

“Các kế hoạch, chương trình, nghị quyết, chính sách đều được ban hành riêng cho từng đối tượng thanh niên, trong các chương trình lớn của thành phố, đối tượng thanh niên luôn được quan tâm. Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có nhiều chính sách vượt trội so với địa phương khác”, ông Triết nói.

Tuy còn nhiều hạn chế nhưng Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đánh giá đó đều là những hạn chế, khó khăn chung của công tác Đoàn. “Việc xây dựng tổ chức Đoàn gặp nhiều khó khăn, nhất là ở địa bàn khu dân cư. Mặc dù Đà Nẵng có nhiều cơ chế chính sách để khuyến khích cán bộ Đoàn cơ sở so với cả nước, nhưng các vấn đề về đầu ra cho cán bộ Đoàn, tạo điều kiện cho cán bộ Đoàn cống hiến, trưởng thành còn nhiều khó khăn”, ông Triết cho hay.

Ngoài những định hướng lớn, Phó Bí thư Thành ủy cũng khuyến khích tổ chức Đoàn bám sát hơn nữa vào nhiệm vụ chính trị của địa phương để xoay xở, tận dụng các nguồn lực.

Bí thư Thường trực TƯ Đoàn Bùi Quang Huy: Đà Nẵng là điểm sáng trong thực hiện Nghị quyết 25 ảnh 2

Bí thư Thường trực TƯ Đoàn phát biểu tại cuộc làm việc

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư Thường trực TƯ Đoàn đánh giá cao sự quan tâm của Thành ủy Đà Nẵng trong việc thực hiện Nghị quyết 25.

"Đà Nẵng là địa phương có nhiều hoạt động, chương trình, mô hình có tính nổi bật, tiên phong và có hiệu quả cao so với các địa phương khác trên cả nước. Đà Nẵng là điểm sáng của các địa phương trong Nghị quyết 25”, anh Huy nói.

Bí thư Thường trực TƯ Đoàn đề nghị Thành ủy Đà Nẵng cần bám sát việc đánh giá thực tiễn các chỉ tiêu đã hoàn thành trong Chương trình hành động số 31 của Thành ủy, đánh giá đầy đủ hơn về các mô hình, chính sách đặc thù đã làm được, đồng thời, bổ sung các kết quả cụ thể khi lồng ghép các chính sách về phát triển kinh tế và phát triển thanh niên.

MỚI - NÓNG