Bí thư Nguyễn Văn Nên: ‘Phải quan tâm đặc biệt đến công tác cán bộ’

TPO - Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải quan tâm đặc biệt đến công tác cán bộ, tìm giải pháp từng bước khắc phục tình trạng hình thức trong tự phê bình và phê bình, sinh hoạt chi bộ... bởi thực tế cho thấy, chỉ có đánh giá đúng năng lực, phẩm chất của cán bộ mới có cơ sở cho việc tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bố trí cán bộ,... một cách chính xác, khách quan.

Chiều 20/1, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai chương trình công tác năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM biểu dương và đánh giá cao các kết quả ngành tổ chức xây dựng Đảng TPHCM đạt được thời gian qua, góp phần quan trọng giúp Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Đảng trong năm 2020.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, trong năm 2021, ngành tổ chức xây dựng Đảng TPHCM cần tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp cụ thể hóa, triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các nội dung về công tác tổ chức xây dựng Đảng tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết lần thứ XI Đảng bộ TPHCM, góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống bằng những hoạt động thiết thực. Kết quả thực hiện phải cụ thể, có thể đo lường, đánh giá được.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: ‘Phải quan tâm đặc biệt đến công tác cán bộ’ ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên

Trong năm 2021, ngành tổ chức xây dựng Đảng TPHCM còn có nhiệm vụ hết sức quan trọng là phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương để tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả, đảm bảo đúng quy trình, quy định cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV; bầu cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X; đại biểu HĐND TP Thủ Đức, đại biểu HĐND huyện, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026.

“Một trong những nhiệm vụ quan trọng là tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy giải pháp thiết thực để nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương; kịp thời khen thưởng, biểu dương những tấm gương đảng viên tiêu biểu, đồng thời nhắc nhở những đảng viên thực hiện chưa tốt và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm”, ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh và đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đề cập đến công tác cán bộ, ông Nên cho biết vừa qua Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Đảng về mỗi cán bộ, đảng viên phải có chương trình hành động cụ thể trước khi nhân nhiệm vụ mới, bầu cử, bổ nhiệm,… Chương trình hành động giúp cán bộ, đảng viên khi tự phê bình có thể căn cứ vào nội dung mình đã đăng ký để tự đánh giá mình.

Đối với chi bộ, căn cứ vào đó phân tích những việc đã làm được và chưa làm được, nguyên nhân từ đó phân tích đánh giá cán bộ ngay chi bộ, đơn vị mình. Chương trình hành động cũng giúp cấp ủy đánh giá cán bộ, đảng viên hiệu quả hơn, người đứng đầu chịu xác nhận việc đánh giá của mình với những căn cứ cụ thể.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: ‘Phải quan tâm đặc biệt đến công tác cán bộ’ ảnh 2 Bà Phan Thị Thắng và ông Lê Hòa Bình (thứ 2 và thứ 3 từ trái qua) được HĐND TPHCM bầu làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM sau khi trình bày chương trình hành động 

Quan trọng nhất là từ chương trình hành động nhân dân có thể giám sát cán bộ, đảng viên thông qua mặt trận, HĐND. Ngành tổ chức xây dựng Đảng cần có hướng dẫn về cách làm, người xác nhận chương trình hành động, mức độ công khai… chương trình hành động để từng bước khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ.

“Công tác phê bình và tự phê bình còn hình thức, nể nang, chưa thực hiện đúng chất lượng của một cuộc phê bình và tự phê bình? Tại sao công tác đánh giá cán bộ vẫn là khâu chưa đạt yêu cầu? Ngành Tổ chức xây dựng đảng phải đi tìm lời giải, phải quan tâm đặc biệt đến công tác cán bộ, từng bước khắc phục tình trạng hình thức trong tự phê bình và phê bình, sinh hoạt chi bộ. Thực tế cho thấy, chỉ có đánh giá đúng năng lực, phẩm chất của cán bộ mới có cơ sở cho việc tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bố trí cán bộ,... một cách chính xác, khách quan”, ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM cũng lưu ý Ban Tổ chức Thành ủy kịp thời làm tốt công tác tư tưởng, giải quyết chế độ chính sách đối với các cán bộ đảng viên bị tác động bởi việc sắp xếp đơn vị hành chính, nhất là tại TP Thủ Đức. Không để một trường hợp nào thiệt thòi do quan tâm không thấu đáo.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Ma Xuân Việt cho biết đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công Đại hội Đảng bộ các cấp; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, quy định, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của TPHCM.

Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, qua đó đã củng cố, kiện toàn nhân sự một số cơ quan, đơn vị. Trong năm qua, đã điều động bổ nhiệm 96 cán bộ; chỉ định, chuẩn y cấp ủy 198 cán bộ; phân công lại nhiệm vụ 51 cán bộ; bổ nhiệm lại chức vụ 23 cán bộ, giới thiệu 18 cán bộ ứng cử; tham gia ý kiến các cơ quan Trung ương 189 trường hợp…

Một trong những kết quả quan trọng của ngành tổ chức xây dựng Đảng TPHCM là đã tập trung tham mưu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Thành ủy TPHCM đã thông qua đề án hỗ trợ phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai của TPHCM giai đoạn 2020 – 2030 cũng như kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2021 – 2025 ngay từ đầu nhiệm kỳ.

MỚI - NÓNG
Bình Dương bơm vốn nghìn tỉ đồng để tái khởi động tuyến đường 'treo" nhiều năm
Bình Dương bơm vốn nghìn tỉ đồng để tái khởi động tuyến đường 'treo" nhiều năm
TPO - Từ năm 2015 đến nay, người dân sinh sống hai brên đường Đào Sư Tích (TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) khổ sở vì không thể xây dựng nhà cửa, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, buôn bán do dự án mở rộng đường này “treo” nhiều năm, có đoạn đã giải phóng mặt bằng, song chưa xây dựng.