BHXH Việt Nam xếp đầu về an toàn thông tin mạng

TP - Bộ TT-TT vừa công bố kết quả đánh giá mức độ bảo đảm an toàn thông tin mạng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước năm 2018, thực hiện với 90 đơn vị.

Theo đó, không có đơn vị nào được xếp loại A, chỉ có 15 cơ quan được xếp loại B, trong đó khối cơ quan trung ương có 4 đơn vị được xếp cao nhất, gồm: BHXH Việt Nam, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và Văn phòng Chính phủ. Xếp loại C có 63 đơn vị và loại D có 12 đơn vị. 

MỚI - NÓNG