BHXH quận Cầu Giấy (Hà Nội): Trả lương hưu, trợ cấp qua ATM đạt 43%

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Theo thống kê của BHXH quận Cầu Giấy (Hà Nội), đến nay, quận Cầu Giấy đã có 12.962 người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản ATM (bằng 43%), trong khi đặt mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2020 có 18.690 người (đạt 62%).

Từ nay đến cuối năm, BHXH quận còn phải mở rộng thêm 5.728 người nữa. Trong khi đó, mặt bằng chung của TP.Hà Nội mới chỉ có khoảng 25% người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng nhận qua tài khoản ATM.

Để nâng cao tỷ lệ người hưởng nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản ATM, BHXH quận Cầu Giấy cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục tham mưu UBND quận chỉ đạo phối hợp giữa các ngân hàng, Bưu điện Trung tâm 3 và UBND các phường; tuyên truyền cho người hưởng về các tiện ích của ngân hàng nói chung và lợi ích của việc hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH qua ATM nói riêng, tạo điều kiện tốt nhất khi người hưởng chuyển đổi hình thức nhận lương, mở tài khoản hay đến rút tiền.

MỚI - NÓNG