Có 3 kết quả :

Be đồng hành với các chương trình an toàn giao thông

Lợi nhuận không là tất cả

Trong câu chuyện nội lực Việt và nền kinh tế số, người sáng lập, kiêm Tổng Giám đốc (CEO) Be Group Trần Thanh Hải chia sẻ: “Tôi khởi sự cùng Be bởi lòng tự ái của một người Việt và tin rằng Be sẽ có chỗ đứng xứng đáng tại thị trường trong nước lẫn quốc tế”.