Bầu bổ sung 5 Ủy viên UBND tỉnh Đồng Nai

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HĐND tỉnh Đồng Nai đã miễn nhiệm Ủy viên UBND đối với nguyên Giám đốc Công an tỉnh và 3 nguyên giám đốc sở, đồng thời bầu bổ sung 5 Ủy viên UBND tỉnh. 

Ngày 7/7, HĐND tỉnh Đồng Nai đã miễn nhiệm 4 và bầu bổ sung 5 Ủy viên UBND tỉnh.

Sau khi xem xét vào tờ trình của Chủ tịch UBND tỉnh, HĐND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Vũ Hồng Văn, nguyên Ủy viên Ban TVTU, nguyên Giám đốc Công an tỉnh; Lê Kim Bằng, Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở VH-TT-DL; Đỗ Khôi Nguyên, Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Thanh Tú, Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ.

Đồng thời, HĐND tỉnh đã thông qua tờ trình của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, HĐND tỉnh đã bầu bổ sung 5 Ủy viên UBND tỉnh đối với các ông: Hồ Văn Hà, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng; Nguyễn Hữu Nguyên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KH-ĐT; Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh; Trần Quang Tú, Giám đốc Sở Nội vụ và bà Lê Thị Ngọc Loan, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VH-TT-DL.

MỚI - NÓNG