Bắt đầu thi thử tốt nghiệp trực tuyến miễn phí 8 môn

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Sáng 24/5, Trung tâm Hocmai.vn "mở đề" thi thử 8 môn tốt nghiệp. Học sinh có thể truy cập vào những link dưới đây để làm bài thi. 

Môn Lịch sử: http://hocmai.vn/tai-nguyen/12642/de-thi-thu-tot-nghiep-mon-lich-su-nam-2014.html

Môn Vật lí: http://hocmai.vn/tai-nguyen/12641/de-thi-thu-tot-nghiep-mon-vat-li-nam-2014.html

Môn Địa lí: http://hocmai.vn/tai-nguyen/12643/de-thi-thu-tot-nghiep-mon-dia-li-nam-2014.html

Môn Tiếng Anh: http://hocmai.vn/tai-nguyen/12645/de-thi-thu-tot-nghiep-mon-tieng-anh-nam-2014.html

Môn Hoá: http://hocmai.vn/mod/resource/view.php?id=47134

Môn Sinh: http://hocmai.vn/tai-nguyen/12647/de-thi-thu-tot-nghiep-mon-sinh-hoc-nam-2014.html

Môn Toán: http://hocmai.vn/tai-nguyen/12646/de-thi-thu-tot-nghiep-mon-toan-nam-2014.html

Môn Ngữ văn: http://hocmai.vn/tai-nguyen/12639/de-thi-thu-tot-nghiep-mon-ngu-van-nam-2014.html

Theo Hocmai.vn
MỚI - NÓNG