Bảo vệ trẻ em khỏi bạo lực, lạm dụng

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Nhằm thúc đẩy hơn nữa sự quan tâm của toàn xã hội đối với trẻ em, giảm thiểu số lượng trẻ em bị lạm dụng, bạo lực, đảm bảo các em có môi trường sống an toàn, phát triển toàn diện, từ ngày 1/6 đến ngày 30/8/2014, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát động chiến dịch truyền thông “Chấm dứt bạo lực với trẻ em”.

Chương trình sẽ diễn ra với nhiều hoạt động: Phát triển các dịch vụ bảo vệ trẻ em để sẵn sàng tiếp nhận thông báo, tố cáo và can thiệp kịp thời các trường hợp trẻ em bị xâm hại, bạo lực; 


Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, diễn đàn trẻ em các cấp, các lớp dạy kỹ năng sống nhằm giúp các em có các kỹ năng bảo vệ bản thân. 

MỚI - NÓNG