Có 89 kết quả :

Sổ tay phòng chống bạo lực gia đình của GenZ

Sổ tay phòng chống bạo lực gia đình của GenZ

TPO - Dự án “My Project 23” dành cho học sinh khối 6, 7 của bộ môn Sáng chế MDE (Maker - Design - Engineering) - The Dewey Schools Cầu Giấy đã tìm được 5 dự án xuất sắc để vào vòng chung kết. Đặc biệt, các dự án này được trình bày với các “Shark” để kêu gọi vốn đầu tư cho sản phẩm của mình.
Thượng tướng Lê Huy Vịnh: Công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em vẫn còn nhiều thách thức

Thượng tướng Lê Huy Vịnh: Công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em vẫn còn nhiều thách thức

TPO - Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Huy Vịnh, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, những năm qua, cuộc sống của trẻ em ngày càng được cải thiện, các quyền của trẻ em được quan tâm và thực hiện tốt hơn. Tuy nhiên, công tác gia đình và công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.