Có 5 kết quả :

Doanh nghiệp Việt Nam cần thay đổi cái nhìn về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Doanh nghiệp Việt Nam cần thay đổi cái nhìn về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Đó là nội dung tham luận chính tại hội nghị Quốc tế về xây dựng hình ảnh doanh nghiệp gắn với bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ được tổ chức vào sáng nay, ngày 29 tháng 12 năm 2020 tại Hà Nội với đông đảo các lãnh đạo các bộ, ngành, cán bộ quản lý, chuyên gia kinh tế, chuyên gia lĩnh vực sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp, …