Có 4 kết quả :

Bảo hiểm cháy nổ - Chưa được quan tâm?

Bảo hiểm cháy nổ - Chưa được quan tâm?

TP - Theo quy định, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có cơ sở nguy hiểm về cháy nổ bắt buộc phải mua bảo hiểm cháy nổ. Tuy nhiên, hầu hết vẫn thờ ơ, trong khi các vụ cháy nổ ngày càng gia tăng cả về số lượng và mức độ nghiêm trọng.