Có 17 kết quả :

Hà Nội xây dựng bảng giá đất mới

Hà Nội xây dựng bảng giá đất mới

TPO - Từ ngày 1/5 - 30/6, Hà Nội tổ chức triển khai nhiệm vụ điều tra, khảo sát, thu thập thông tin giá đất trên thị trường tại 584 xã, phường, thị trấn. Việc này nhằm phục vụ cho xây dựng bảng giá đất mới của thành phố.