Ban Bí thư yêu cầu cấp bách phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

Việt Nam đã tiêu hủy trên 1,5 triệu con lợn do dịch tả lợn châu Phi
Việt Nam đã tiêu hủy trên 1,5 triệu con lợn do dịch tả lợn châu Phi
TPO - Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi (ASF) đang lây lan nhanh hiện nay.

Ngày 20/5, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, chí đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh ASF. 

Theo đó, Ban Bí thư yêu cầu coi nhiệm vụ phòng, chống, khống chế bệnh ASF là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách lúc này, phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp chính quyền, mặt trận, các đoàn thể và tổ chức xã hội... tổ chức thực hiện khẩn trương, kiên quyết, đồng bộ các biện pháp do Chính phủ và các bộ, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn về phòng, chống bệnh ASF.

Quyết tâm khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi trong thời gian nhanh nhất để bảo đảm điều kiện tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, cải thiện dời sống nhân dân.

Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân để mọi người đều nhận rõ tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của bệnh ASF đã và đang xảy ra đối với các hoạt động kinh tế và đời sống của nhân dân.

Động viên toàn Đảng, toàn dân, lực lượng vũ trang tích cực tham gia vào công tác phòng, chống dịch, giảm thiểu tổn thất về kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời, thông tin kịp thời, chính xác cho người dân theo nguyên tắc vừa bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, vừa bảo vệ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thịt lợn, tránh gây hoang mang trong xã hội.

Cùng với việc chỉ đạo các biện pháp để phòng, chống, khống chế bệnh ASF, cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp cần chỉ đạo việc chuẩn bị tốt các điều kiện để khôi phục chăn nuôi lợn ngay sau khi dịch bệnh được khống chế và đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc khác, gia cầm, thuỷ sản để bảo đảm nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.

Tổ chức rút kinh nghiệm đợt phòng, chống vừa qua để chủ động phát hiện sớm, thông tin kịp thời và có biện pháp sẵn sàng phòng, chống các loại dịch bệnh khác có thể xảy ra đối với vật nuôi, cây trồng.

Ban Bí thư yêu cầu cấp bách phòng, chống dịch tả lợn châu Phi ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác chống dịch tả lợn châu Phi ở Đông Anh, Hà Nội

Ban Bí thư cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố bảo đảm đủ kinh phí và các nguồn lực tổ chức triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh ASF, các dịch bệnh động vật nói chung và nhanh chóng kiểm lây lan; kiện toàn, củng cố hệ thống thú y các cấp theo đúng quy định của Luật thú y, tăng cường năng lực thú y các cấp đủ sức thực thi nhiệm vụ.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân từ Trung ương đến địa phương có trách nhiệm tham gia phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Động viên các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị chủ động tham gia tích cực vào công tác phòng, chống, khống chế dịch bệnh; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức chỉ đạo phòng, chống, khống chế dịch ở từng cấp; vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ kinh phí, phương tiện, vật chất kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm trong việc phòng, chống dịch bệnh, giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại nặng nề trong đợt dịch bệnh này.

Người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm trước cấp uỷ, chính quyền cấp trên về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ và Chỉ thị này.

 Theo thông tin từ Tổ chức Thú y thế giới (OIE) và Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO), bệnh ASF đã xuất hiện tại hơn 60 quốc gia, hàng trăm triệu con lợn bị tiêu hủy, phải chi hàng chục tỷ USD cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Hiện tình hình dịch bệnh lây lan rất nhanh, diễn biến phức tạp tại nhiều nước trên thế giới.

Tại Việt Nam, từ tháng 2/2019 đến nay, bệnh ASF đã xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố, buộc phải tiêu hủy trên 1,5 triệu con lợn. Chính phủ, Thủ tướng đã và đang tập trung chỉ đạo các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triên khai quyết liệt, khá đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh ASF.

Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh tiếp tục có chiều hướng lây lan nhanh, phạm vi rộng, làm ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến phát triển chăn nuôi lợn, gây tổ thất lớn về kinh tế, ảnh hưởng lớn đến môi trường, đời sống của người chăn nuôi và công tác quản lý nhà nước.

MỚI - NÓNG