Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên trao quyết định và chúc mừng ông Trịnh Việt Hùng và Bùi Đức Hải. Ảnh VGP
Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên trao quyết định và chúc mừng ông Trịnh Việt Hùng và Bùi Đức Hải. Ảnh VGP
TPO - Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Ngày 1/9, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác tổ chức cán bộ. Hội nghị đã công bố 2 quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng thời công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định ông Bùi Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh làm Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông qua các tờ trình về thực hiện quy trình nhân sự tái cử Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng đã được Bộ Chính trị quy định và các đề án nhân sự được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua, các đại biểu đã tiến hành thảo luận và giới thiệu nhân sự trên cơ sở đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định bằng phiếu kín.

MỚI - NÓNG