Bám sát chiến lược phát triển ngành Điện Việt Nam

Bám sát chiến lược phát triển ngành Điện Việt Nam
Sáng 25/52018, tại Hà Nội, Hội Điện lực Việt Nam (VEEA) đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (2018-2022).

Theo báo cáo của VEEA, VEEA xác định Khoa học công nghệ là hoạt động trọng tâm của Hội, vì vậy, các hoạt động chủ yếu hướng vào nhiệm vụ chiến lược của ngành Điện. Trong nhiệm kỳ V (2011-2017), VEEA đã tập hợp rộng rãi đội ngũ trí thức điện lực trong toàn quốc tham gia tích cực vào các hoạt động khoa học công nghệ với tinh thần sáng tạo góp phần cho sự phát triển ngành Điện lực Việt Nam.

Theo đó, VEEA tập trung chỉ đạo hoạt động khoa học công nghệ theo 3 hướng chính: Thực hiện các hạng mục công trình cấp trên giao (Nhà nước, Bộ Công Thương và Liên hiệp Hội Việt Nam); xây dựng và thực hiện các chương trình hợp tác khoa học công nghệ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), các Tổng Công ty Điện lực ngoài EVN và Hiệp hội đồng Quốc tế khu vực Đông Nam Á (ICA.SEA); tư vấn và phản biện một cách độc lập, khách quan đối với Chiến lực phát triển ngành điện. Đồng thời, có những ý kiến đề xuất  đối với chủ chương chính sách đang được dư luận xã hội và trí thức Điện lực quan tâm để có những đánh giá khách quan, tham mưu cho Nhà nước và ngành điện về tính khả thi đối với chính sách, dự án. Đáp ứng yêu cầu quan trọng đối với tổ chức phi chính phủ nhằm đảm bảo tính độc lập, khách quan để Nhà nước và ngành điện có thêm cơ sở luận cứ trong phê duyệt hoặc thực hiện các chương trình đề án, như: Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia (Tổng sơ đồ), lộ trình giảm tổn thất điện năng, lộ trình thực hiện giá điện, phát triển năng lượng tái tạo và bảo đảm chất lượng điện năng…những hoạt động khoa học công nghệ của VEEA đều thực hiện nguyên tắc phi lợi nhuận.

Cũng trong nhiệm kỳ 2011-2017, Ban tư vấn Khoa học Công nghệ Nhiệt điện của VEEA đã tổ chức đào tạo, nghiên cứu các phát sinh trong quá trình sản xuất của các nhà máy nhiệt điện than. Kết quả được đánh giá cao, các lớp bồi huấn, đào tạo cho các đơn vị đã tiết kiệm được khoản kinh phí đáng kể từ việc không phải thuê chuyên gia nước ngoài. Đặc biệt, đã đào tạo được nhiều kỹ sư và công nhân trong công tác thí nghiệm hiệu chỉnh lò hơi và cân bằng động thiết bị quay của các Nhà máy Nhiệt điện.

Bám sát chiến lược phát triển ngành Điện Việt Nam ảnh 1  

Nhiệm kỳ 2018-2022, VEEA sẽ tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tăng cường hợp tác với các đơn vị có liên quan trong hoạt động nghiên cứu, thực hành các giải pháp tiết kiệm điện năng, trước mắt, triển khai thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện năng trong chiếu sáng ở các nhà máy điện và trạm biến áp…; tiếp tục hợp tác với EVN, PVN, TKV, Hiệp Hội đồng Quốc tế Đông Nam Á để thực hiện các đề án Khoa học Công nghệ trong thời kỳ cách mạng Khoa học công nghệ 4.0 và trào lưu phát triển năng lượng tái tạo.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa VI với 87 người. Ông Đặng Hùng tái đắc cử Chủ tịch Hội Điện lực Việt Nam.

MỚI - NÓNG