Bài giải đề thi tốt nghiệp môn Sinh học, Tiếng Anh

Ảnh: Như Ý
Ảnh: Như Ý
TPO - Xin giới thiệu gợi ý đáp án đề thi môn Sinh học sáng 4/6, do thầy cô giáo thuộc Trung tâm Hocmai.vn thực hiện.

> BÀI GIẢI ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH (MÃ ĐỀ 864)

ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP NĂM 2013 - 2014

MÔN: Sinh học

Mã đề 279

1.B

2.D

3.B

4.D

5.D

6.A

7.B

8.B

9.A

10.D

11.B

12.A

13.D

14.C

15.A

16.D

17.C

18.C

19.A

20.A

21.C

22.D

23.A

24.D

25.B

26.C

27.B

28.D

29.C

30.A

31.A

32.A

33.D

34.B

35.B

36.C

37.B

38.C

39.C

40.C

Bài giải đề thi tốt nghiệp môn Sinh học, Tiếng Anh ảnh 1
Bài giải đề thi tốt nghiệp môn Sinh học, Tiếng Anh ảnh 2
Bài giải đề thi tốt nghiệp môn Sinh học, Tiếng Anh ảnh 3
Bài giải đề thi tốt nghiệp môn Sinh học, Tiếng Anh ảnh 4
 
MỚI - NÓNG