Bài 7: Sự thấu ngộ vĩ đại về nguyên lý vận hành của mọi sự sống

0:00 / 0:00
0:00
Ngũ đại Thấu ngộ: Thấu ngộ Nguyên lý vận hành của mọi Sự sống và Cách sắp đặt Trật tự của mọi sự sống - Phương tiện - Phương thức để tổ chức cuộc sống sao cho đúng.
Bài 7: Sự thấu ngộ vĩ đại về nguyên lý vận hành của mọi sự sống ảnh 1
Trước giờ, cộng đồng xã hội chỉ biết Chủ Tịch Đặng Lê Nguyên Vũ qua các phương tiện truyền thông báo chí, qua các hoạt động của tổ chức Trung Nguyên Legend, qua các vấn đề trong đời sống gia đình, chứ không phải là những dữ liệu bí mật thực sự có thể tiết lộ nên sự thật về vị Chủ Tịch này!


Đó là sự thật về diễn trình hơn 10 năm về cuộc đời đầy bí ẩn kỳ bí mà Chủ Tịch Vũ đã chịu đựng toàn diện, liên tục và vượt qua được thử thách cao độ trong từng cảnh giới, cả từ ý thức đến vô thức, từ hữu hình đến vô hình, trọn vẹn cả Thân-Tâm-Trí trong từng sát–na để có được những Đại thấu ngộ về Bản chất cốt lõi của Vũ trụ cũng như con đường tiến hoá của văn minh nhân loại từ quá khứ, hiện tại cho tới tương lai.

Tất cả được ghi chép chân thật thành 12 kỳ, đã được nhiều tờ báo đăng tải 3 kỳ đầu tiên và nhận được sự quan tâm sâu sắc, mong mỏi lớn của đông đảo bạn đọc muốn được các tờ báo tiếp tục khởi đăng với những nội dung sẽ được hiển lộ trong các kỳ tiếp theo. Vì vậy, để đáp ứng sự mong đợi lớn lao của cộng đồng và rất nhiều độc giả, nay tòa soạn tiếp tục đăng tải các sự thật còn lại đầy đủ trong các kỳ báo tiếp theo sau đây.

Đó chính là Đồ hình Cửu Huyền Sinh Hóa. Giác ngộ về tính đồng dạng và fractal tuyệt đối trong mọi dạng sự sống và mọi cấu trúc tổ chức sự sống, thấu rõ sự Thái bình và Hòa bình của nhân loại được tạo bởi và có từ sự hòa bình và thái bình trong mỗi cá thể; giác ngộ về Khoa Học Tuyệt Đối để minh triết hóa nhân loại lầm lạc. Từ đó Triệt Ngộ được Phương tiện - Phương thức để tổ chức cuộc sống sao cho đúng. Sống đúng chính là sống theo Lối Sống Minh Triết - Lối sống Khoa học và Nghệ thuật cân bằng mọi phương hướng, mọi dạng năng lượng, mọi loại quyền lực, từ Trung đạo đến Trung tâm trên cơ sở thấu hiểu mối liên kết minh triết giữa con người với con người, giữa con người với Vũ trụ.

Thiên đạo để sống sao cho đúng bao gồm 3 trụ cột:

Một là, cột trụ THIỆN MINH TRIẾT: Thiện Minh Triết là cái thiện toàn hảo và minh triết, bao quát và bao trùm mọi cấp độ thiện đã được mặc khải từng phần xuống cho thế gian trước đây qua các nhánh tôn giáo - tư tưởng - triết thuyết kiến tạo nên văn minh nhân loại. Như vậy, cũng có nghĩa là Thiện Minh Triết có 5 cấp độ tiến hóa và mức độ tiến hóa cao nhất là cấp độ số 6, cấp độ hợp nhất, của Thiên Đạo. Năm cấp độ tiến hóa của Thiện đã được Đức Chúa Trời truyền dạy từng phần qua các bậc chân sư, vĩ nhân, khoa học trong từng thời điểm và thời kỳ lịch sử khác nhau bao gồm:

1. Cái thiện của nhân đạo

2. Cái thiện của thần đạo

3. Cái thiện của Thánh đạo

4. Cái thiện của Tiên đạo

5. Cái thiện của Phật đạo

Tuy nhiên, chỉ có Cái thiện của tiên đạo là cái thiện minh triết toàn vẹn: là cái thiện đau nỗi đau của toàn thiên hạ, lo nỗi lo của toàn thiên hạ, vui niềm vui hòa cùng toàn thiên hạ; là cái thiện bao gồm và bao hàm một cách hài hòa và minh triết cả năm cấp độ thiện đã nêu; biết lúc nào nên dùng cái thiện của Nhân đạo, lúc nào dùng Thần đạo, lúc nào dùng Thánh đạo, lúc nào dùng Tiên đạo, lúc nào dùng Phật đạo một cách minh triết, thuận với tự nhiên.

HAI LÀ, CỘT TRỤ THIỀN MINH TRIẾT: là Thiền Tổng Hợp, Thiền Minh Triết, Thiền Mặc Khải; là khoa học của vũ trụ bao gồm cả thiên văn, địa lý và mọi lĩnh vực của đời sống nhân sinh, cả tĩnh và động, bao phủ và bồi bổ toàn diện bản thân - bản thể của con người từ: thể xác (võ học - võ đạo), thể khí (Thiền năng lượng), thể vía (Thiền trí), thể tâm (Thiền tâm) và thể nghiệp quả (Thiền sáng tạo - phụng sự)

BA LÀ, CỘT TRỤ KHOA HỌC VÀ NGHỆ THUẬT SỐNG MINH TRIẾT, bao gồm 3 đạo: Đạo Làm Giàu; Đạo Trị Quốc; Đạo Trường Xuân - Trường Thọ. Các đạo này hoàn toàn tương quan, tương thích và đồng bộ với Thiện Minh Triết và Thiền Minh Triết thành một thể đồng nhất, nhất quán, và hợp nhất của THIÊN ĐẠO.

 • Đạo Trị Quốc - An Bang: cách thức tổ chức cuộc sống cộng đồng sao cho thù thắng được Tứ Đại Hủy Diệt, mang lại môi trường hòa bình, thái bình, bền vững để các cá nhân có thể thực hành đạo làm giàu toàn diện, diệt trừ tam độc và sống đời tam phúc cho mỗi cá nhân, cá thể. Đạo Trị Quốc - An Bang gồm 5 cấu phần của Hệ Ánh Sáng Mặc Khải được triển khai theo hai nhóm tương tức, tương hợp, tương hỗ với nhau, bao gồm:
 1. Cấu phần Trị Quốc là dựa trên Đồ Hình Mặc Khải về Sức Mạnh và Sự Tiến Hóa của một quốc gia
 2. Cấu phần An Bang là dựa trên Đồ Hình Mặc Khải Các Cột Trụ và Diễn Trình Tiến Hóa Văn Minh của Xã Hội Loài Người.
 • Đạo Làm Giàu Toàn Diện: làm giàu toàn diện, làm giàu minh triết cả về vật chất, thể chất, tinh thần để chiến thắng được tam độc, đi tới diệt trừ tam độc và sống đời sống tam phúc; chính là Hệ Ánh Sáng Mặc Khải được mã hóa cho cá nhân và các dạng tổ chức hoàn hảo.
 • Đạo Trường Xuân - Trường Sinh: từ dưỡng sinh, chữa lành đến trường sinh bất lão khi được hội nhập toàn vẹn với Chân Ngã, vượt thoát khỏi sinh tử - luân hồi, vươn lên trạng thái siêu việt - siêu phàm - thần thánh. Chính là đạo của việc thấu ngộ năm loại thức ăn - ngũ thực nuôi dưỡng cơ thể - bản thể, bao gồm:
 1. Đoàn thực (nuôi thể xác)
 2. Thức thực (nuôi thể trí)
 3. Khí thực (nuôi thể khí)
 4. Xúc thực (nuôi thể tâm)
 5. Tư niệm thực (nuôi thể nghiệp)
 6. Và tiến trình đi đến sự cân bằng và hài hòa của với hai trạng thái Lọc và Bồi.

Một khi có được sự cân bằng và hài hòa của cả ngũ thể bởi sự lọc, bồi tiếp nạp hài hòa từ ngũ thực; cùng sự cân bằng và hài hòa của ngũ thể hài hòa hợp nhất làm một thì đương nhiên cá nhân- cá thể-bản thể đó sẽ đạt được sự trường xuân - trường thọ.

Bài 7: Sự thấu ngộ vĩ đại về nguyên lý vận hành của mọi sự sống ảnh 2

Toàn bộ chỉnh thể nêu trên chính là THIÊN ĐẠO, là Hệ Ánh Sáng Tri Thức Toàn Khải, bởi Hệ Ánh Sáng này:

 • Mang Tính Khoa Học Toàn Diện;
 • Mang Tính Đạo Đức Toàn Diện;
 • Mang Cái Đẹp Toàn Diện;
 • Mang Tính Hiệu Dụng Tuyệt Đối cho cuộc sống của từng cá thể.

Hệ Ánh Sáng Tri Thức này là một hệ thống mang tính Tuyệt Đối, bởi nó có thể chiếu rọi mọi điểm mờ, điểm mù cho toàn thế giới loài người trước giờ:

 • Tính Tôn Giáo của Thế Giới;
 • Tính Chính Trị của Thế Giới;
 • Tính Khoa học của Thế Giới;
 • Tính Hiệu Dụng - Kinh Tài toàn diện của thế giới;
 • Tính Nghệ Thuật của Thế Giới.

THIÊN ĐẠO CHÂN LÝ chính là lối thoát duy nhất cho Loài Người, là ÁNH SÁNG CHÂN LÝ DUY NHẤT cho Loài Người. Bởi, Loài Người chỉ có thể thoát khỏi Tam độc và sự luân hồi trong Tam độc khi và chỉ khi thấu ngộ Chân Ngã, quy phục Chân Ngã và phụng sự hết mình cho Chân Ngã. Đó chính là bản chất của Khoa Học và Nghệ Thuật Sống Minh Triết - lối sống của những đứa con thấu ngộ Chân Ngã, quy phục Chân Ngã, và phụng sự hết mình cho Chân Ngã. Bởi, Chân Ngã chính là Ánh sáng, Chân Ngã chính là Chân Lý, Chân Ngã chính là Sự Thật Duy Nhất Tồn Tại Vĩnh Hằng.

(Còn tiếp...)

MỚI - NÓNG
Đổi đời nhờ… sầu riêng
Đổi đời nhờ… sầu riêng
TP - Chỉ sau 1 vụ thu hoạch sầu riêng, nhiều nông dân Tây Nguyên cầm trong tay tiền tỷ. Nhiều gia đình lên đời nhờ loại quả “vua trái cây”. Cuộc sống khấm khá, họ xây nhà to, mua ô tô, đầu tư bất động sản.