Bác thông tin cắt hợp đồng hơn 1.400 giáo viên ở Cà Mau

TPO - Người phát ngôn UBND tỉnh Cà Mau bác bỏ thông tin cắt hợp đồng hơn 1.400 giáo viên tại Cà Mau là không chính xác, gây dư luận xấu.

Ngày 7/11, ông Nguyễn Đức Thánh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau- người phát ngôn của UBND tỉnh Cà Mau nói, thông tin cắt hợp đồng hơn 1.400 giáo viên ở Cà Mau là không chính xác. 

Ông Nguyễn Văn Đen, Phó GĐ Sở TT- TT Cà Mau cho biết, sẽ cử cán bộ để phối hợp với Sở GD- ĐT kiểm tra thực trạng sắp xếp, tinh giảm giáo viên, chấm dứt hợp đồng đối với giáo viên do huyện Thới Bình hợp đồng khi chưa có chủ trương.

Bác thông tin cắt hợp đồng hơn 1.400 giáo viên ở Cà Mau Tăng sĩ số học sinh gây ra thừa giáo viên và ảnh hưởng chất lượng giáo dục

Trước đây, UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố nhất quán quan điểm, chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau việc rà soát, sắp xếp trường lớp, giáo viên trên cơ sở đảm bảo đúng theo lộ trình, khách quan, minh bạch và hợp lý.

Ông Nguyễn Minh Luân, Giám đốc Sở GD- ĐT Cà Mau cho biết, một số cơ quan truyền thông đã thông tin về việc tỉnh Cà Mau cắt hợp đồng 1.400 giáo viên đã gây sự hiểu nhầm trong dư luận. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau cho biết, kết quả bước đầu triển khai việc sắp xếp trường lớp, giáo viên đã có sự ổn định, đa số giáo viên yên tâm công tác...

Theo báo cáo, đến thời điểm ngày 30/10/2018, trên địa bàn Cà Mau còn 230 giáo viên Tiểu học thuộc diện tự hợp đồng và THCS còn thừa 31 giáo viên. Nhưng toàn tỉnh Cà Mau còn thiếu 110 giáo viên dạy môn tiếng Anh và 74 giáo viên dạy môn Tin học.

Sở GD- ĐT Cà Mau kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đồng ý cho UBND các huyện, thành phố tiếp nhận số giáo viên kể trên vào 328 vị trí còn thiếu (Tiểu học có 126 vị trí, THCS 202 vị trí).

MỚI - NÓNG