Có 1 kết quả :

Bà giáo già làm thơ tự trào mình “dở hơi”

Tấm lòng của ‘bà giáo dở hơi’

TP - Bà  làm những việc chẳng ai làm: Dạy trẻ tự kỷ, nuôi trẻ bị bỏ rơi, giúp học trò cai nghiện… Cứ miệt mài suốt mấy chục năm qua, người cảm phục bà cũng lắm, kẻ cười chê bà cũng nhiều. Có người nói: Bà bị “hâm”. Thế là, bà làm bài thơ tự trào: Bà giáo già “dở hơi”.