Tổ chức thực hiện: Mạnh Khôi, Quỳnh Hoa - Thiết kế: Bùi Văn Dũng