ASSA 36: Thúc đẩy phát triển an sinh xã hội bền vững, hiệu quả

BCH ASSA mới nhiệm kỳ 2019-2020
BCH ASSA mới nhiệm kỳ 2019-2020
TP - Ngay sau phiên họp toàn thể BCH ASSA36, ngày 18/9 đã diễn ra cuộc họp Ban Thư ký ASSA 36 bàn luận, thống nhất về các nội dung cho hoạt động của ASSA nhiệm kỳ 2019-2020.

Hiện thực hóa Tuyên bố chung Nha Trang 2018

Sáng 18/9,  dưới sự chủ trì của Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh- Chủ tịch ASSA, Hội nghị Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN lần thứ 36 (ASSA 36) tại Brunei tiếp tục diễn ra với các nội dung quan trọng.

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh- Chủ tịch ASSA đã gửi lời chào mừng và cảm ơn tới tất cả thành viên của ASSA đã hỗ trợ, hợp tác trong thời gian BHXH Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2018-2019.

Chủ tịch ASSA đặc biệt nhấn mạnh, thực hiện Tuyên bố chung Nha Trang và cụ thể hóa bằng Kế hoạch hành động với nhiều hoạt động phong phú và thiết thực, trong một năm qua, các thành viên ASSA đã nỗ lực hợp tác, hỗ trợ, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn hiệu quả nhằm thúc đẩy phát triển an sinh xã hội bền vững trong khu vực theo tinh thần và mục tiêu xuyên suốt của ASSA đã đề ra từ ngày đầu thành lập.

Theo Chủ tịch ASSA Nguyễn Thị Minh, chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa phát triển của kỷ nguyên số và thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 với nhiều cơ hội điều kiện thuận lợi, nhất là trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông. Việc lựa chọn chủ đề cho Hội nghị này là “Công nghệ thông tin và Truyền thông: Trao quyền đổi mới an sinh xã hội” thể hiện mối quan tâm chung của chúng ta, phù hợp với xu thế phát triển chung của khu vực và thế giới.

Tổng Giám đốc, Chủ tịch ASSA Nguyễn Thị Minh cũng gửi lời chúc ASSA 36 sẽ có một nhiệm kỳ mới thành công và đề nghị các tổ chức thành viên tích cực hoạt động, phối hợp và trợ giúp cho nhiệm kỳ của Chủ tịch mới đạt nhiều thành công tốt đẹp. Đồng thời, khẳng định BHXH Việt Nam luôn coi trọng và sẵn sàng hợp tác với các thành viên ASSA, các đối tác quốc tế để phát triển hệ thống an sinh xã hội hiện đại, toàn diện, bền vững, tin cậy, minh bạch và hiệu quả.

Những hoạt động BHXH Việt Nam đã hoàn thành trong vai trò Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2018-2019 như: BHXH Việt Nam đã tổ chức thành công hai hội thảo quốc tế tại Việt Nam gồm “Nâng cao hiệu quả đầu tư quỹ BHXH” và “Quản trị tốt nhằm cung cấp dịch vụ an sinh xã hội tốt hơn” đã nhận được sự tham dự đông đảo của các tổ chức thành viên ASSA, các chuyên gia, diễn giả uy tín của Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và Hiệp hội An sinh xã hội quốc tế (ISSA)…

Tại cuộc họp, dưới sự chủ trì của Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2018-2019, các tổ chức thành viên đã thông qua Chương trình nghị sự Họp BCH ASSA lần thứ 36 và Biên bản họp BCH ASSA lần thứ 35 tại Nha Trang (Việt Nam); thảo luận nội dung và thống nhất kết nạp Quỹ Tiết kiệm Quốc gia Thái Lan (NSF) là thành viên ASSA.

Đặc biệt, giới thiệu Ấn phẩm “ASSA- 20 năm đồng hành và phát triển” do BHXH Việt Nam chủ trì biên soạn và xuất bản theo phân công tại Kế hoạch hành động của ASSA 2018-2019 nhằm giới thiệu thông tin cơ bản về ASSA, từng quốc gia, tổ chức thành viên cũng như các chính sách an sinh xã hội của các nước thành viên ASSA trong thời điểm kỷ niệm 20 năm thành lập.

Cũng trong phiên họp, được sự ủy quyền của Chủ tịch ASSA, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh- Tổng Thư ký ASSA nhiệm kỳ 2018-2019 đã điều hành thảo luận rà soát việc thực hiện Kế hoạch hành động ASSA nhiệm kỳ qua.

Tổng Thư ký ASSA Đào Việt Ánh cũng nhấn mạnh, với vai trò Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2018-2019, lần đầu tiên BHXH Việt Nam đã chủ động đề xuất Kế hoạch hành động ASSA và nhận được sự thống nhất cao của các thành viên. Trên cơ sở đó, các hoạt động hợp tác của Hiệp hội đi và chiều sâu và thực chất, tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của các tổ chức thành viên.

Tổng Thư ký ASSA Đào Việt Ánh cũng cho biết, các hoạt động đang gấp rút được hoàn thiện như: Thể chế hoá vai trò và vị trí của ASSA trong khung pháp lý ASEAN; Ban Thư ký đang cùng với các tổ chức thành viên ASSA nghiên cứu cách thức, lộ trình phù hợp để thực hiện. BHXH Việt Nam đã chủ trì đề xuất xây dựng mạng lưới các chuyên gia an sinh xã hội, bước đầu đã hoàn thành Đề xuất tiêu chí chuyên gia và chuyển các tổ chức xin ý kiến...

Triển khai chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2020

Ngay sau phiên họp toàn thể BCH ASSA36, đã diễn ra cuộc họp Ban Thư ký ASSA 36 bàn luận, thống nhất về các nội dung cho hoạt động của ASSA nhiệm kỳ 2019-2020, dưới sự điều hành của ông Haji Mohd Dali, Phó Tổng Quỹ tín thác cho người lao động Brunei (ETF), Tổng Thư ký ASSA nhiệm kỳ mới.

Các thành viên Ban Thư ký thảo luận về việc tiếp tục thực hiện Chương trình hành động ASSA 2018-2019 như: Đề xuất tiêu chí kế nạp thành viên tham gia Hiệp hội ASSA và thành lập Ban Thư ký thường trực ASSA. Theo đó, cam kết tiếp tục thực hiện các nội dung này trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Ngoài ra, Ban Thư ký cũng thảo luận về các đề xuất của thành viên BCH ASSA, như đề xuất về các giải pháp bảo đảm đầu tư quỹ bền vững; về thời gian hội tổ chức nghị BCH ASSA lần thứ 37 tại Siêm Riệp (Campuchia).

Ban Thư ký cũng đưa ra 3 chủ đề để thảo luận, bao gồm: An sinh xã hội cho lao động di cư; Mở rộng độ bao phủ an sinh xã hội cho khu vực phi chính thức; An sinh xã hội phi chính thức cho các lao động di cư và khu vực phi chính thức. Sau khi đưa ra các ý kiến tham luận về chủ đề, đảm bảo phù hợp với điều kiện của các tổ chức thành viên, phiên họp đã bỏ phiếu và đã thống nhất lựa chọn chủ đề ASSA 37 tổ chức tại Siêm Riệp (Campuchia) là: “Mở rộng diện bao phủ BHXH”.

MỚI - NÓNG