ASCALON – Pháo tăng thế hệ mới của châu Âu

Công ty Nexter của Pháp đã giới thiệu khẩu pháo mang tên ASCALON dành cho phương tiện chiến đấu thế hệ mới.