Có 6 kết quả :

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt

Không đạt các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông đưa ra, ai chịu trách nhiệm?

TPO - Nhiệm kỳ cũ có 7 chỉ tiêu trọng yếu không đạt do hạn chế và yếu kém của Đảng bộ tỉnh Đắk Nông. Nhiệm kỳ mới, đại hội đưa ra nhiều chỉ tiêu cao hơn và phấn đấu đạt. Lãnh đạo địa phương này cho biết, nếu lĩnh vực nào không đạt, người đứng đầu ngành đó phải chịu trách nhiệm.
Thất thoát hàng trăm, hàng nghìn tỷ, ai chịu trách nhiệm?

Thất thoát hàng trăm, hàng nghìn tỷ, ai chịu trách nhiệm?

TP - Ðã gần 3 năm danh sách 12 dự án thua lỗ của ngành Công Thương được xác lập và tập trung giải quyết, nhưng tới nay nhiều dự án vẫn khó khăn, chưa hẹn ngày khởi động lại. Theo các chuyên gia, đã tới lúc thẳng thắn nhìn nhận khả năng phục hồi của từng dự án và cho phá sản, bán thanh lý với các dự án quá khó khăn để cắt lỗ.