Ai Cập mở nắp quan tài chứa xác ướp hơn 2.500 năm tuổi

Xác ướp tìm thấy bên trong quan tài được xác định thuộc về một thầy tu tối cao từ Vương triều thứ 26 của Ai Cập cổ đại.