700 nhà khoa học tham gia hội thảo quốc tế Việt Nam học

700 nhà khoa học tham gia hội thảo quốc tế Việt Nam học
TPO - Trong hai ngày 15 và 16/12 tới, đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ V, với chủ đề “Phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi toàn cầu”.

Phó Giám đốc đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) Nguyễn Hữu Đức cho biết, công tác chuẩn bị cho tổ chức Hội thảo về cơ bản đã hoàn tất. Ban Tổ chức đã được hơn 700 báo cáo tóm tắt và gần 500 báo cáo toàn văn do các học giả trong nước và quốc tế gửi đến. Khoảng 150 khách quốc tế đến từ trên 30 quốc gia khác nhau trên thế giới là các học giả, các nhà hoạch định chính sách và đại diện các đại sứ quán, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam được mời tham dự.

Trong khi các hội thảo trước đây chủ yếu tập trung vào lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn với nội dung Việt Nam học “truyền thống” thì Hội thảo lần này đã đề cập đến nội dung nghiên cứu Việt Nam rộng hơn, quan tâm cả đến vấn đề giáo dục - đào tạo, chuyển giao công nghệ và biến đổi khí hậu.

Hội thảo khoa học quốc tế Việt Nam học lần thứ 5 này bố trí thành 6 tiểu ban nội dung, tập trung vào các nhóm lĩnh vực, gồm:

Ngoại giao, hợp tác và hội nhập quốc tế; Nguồn lực văn hóa; Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực: Chuyển giao tri thức và công nghệ;  Kinh tế và sinh kế; Biến đổi khí hậu.

Theo kế hoạch đề ra, các kết quả của Hội thảo sẽ được tập hợp thành các báo cáo tư vấn chính sách cho Chính phủ và các bộ ngành, góp phần thiết thực cho việc hoạch định các chính sách phát triển quốc gia. Bên cạnh đó, Hội thảo sẽ xây dựng được mạng lưới các nhà khoa học nghiên cứu về Việt Nam trên toàn thế giới. Đồng thời, thông qua các trao đổi và kết nối tại Hội thảo, Ban Tổ chức sẽ đề xuất được các giải pháp để thiết lập, xây dựng và phát triển Trung tâm tư liệu nghiên cứu về Việt Nam và đề xuất xây dựng bộ Quốc chí Việt Nam.

MỚI - NÓNG