416 ứng viên được đề nghị xét duyệt, công nhận GS/PGS tại các hội đồng giáo sư ngành

416 ứng viên được đề nghị xét duyệt, công nhận GS/PGS tại các hội đồng giáo sư ngành
TPO - Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách 416 ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020.

Thông tin từ Hội đồng Giáo sư Nhà nước, năm 2020 cả nước có 603 ứng viên đăng ký xét tiểu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. Tuy nhiên, 187 ứng viên rút đăng ký và bị loại từ Hội đồng Giáo sư cơ sở. Trong đó có 133 ứng viên không nộp hồ sơ và 54 ứng viên bị loại từ Hội đồng Giáo sư cơ sở. Như vậy, chỉ còn 416 ứng viên giáo sư, phó giáo sư tham gia xét, giảm hơn so với năm trước. (Năm 2019 có 555 ứng viên được đề nghị xét công nhận).

Trong số đó, có 65 ứng viên được đề nghị đạt chuẩn giáo sư, 351 ứng viên được đề nghị đạt chuẩn phó giáo sư ở 26 Hội đồng Giáo sư ngành/ liên ngành.

 Năm 2019, Hội đồng giáo sư Nhà nước vừa công nhận 75 người đạt chuẩn chức danh giáo sư, 349 người đạt tiêu chuẩn phó giáo sư . Trong số này có 1 trường hợp đạt chuẩn giáo sư theo hình thức đặc biệt. Như vậy năm 2019 có thêm 424 cá nhân được công nhận giáo sư và phó giáo sư.

 Năm 2019 cũng có một sự kiện đặc biệt liên quan đến công tác xét, công nhận tiêu chuẩn chức danh GS, PGS.

Thực hiện theo tiêu chuẩn mới được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 37, do hai khối ngành Khoa học quân sự và Khoa học an ninh có nhiều chuyên ngành liên quan tới yêu cầu bảo mật theo quy định hiện hành về bảo vệ bí mật nhà nước; Theo đề nghị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ , trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước, Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước đã phối hợp với Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học quân sự và Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học an ninh xây dựng điều kiện đặc thù về việc thay thế các bài báo quốc tế uy tín để vận dụng xét cho các ứng viên thuộc ngành Khoa học quân sự và Khoa học an ninh.

 Trên cơ sở kết quả xét của các Hội đồng, Thường trực Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã có công văn số 225/HĐGSNN ngày 30/10/2019 gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị phê duyệt phương án thay thế bài báo quốc tế có uy tín và danh sách 40 ứng viên ngành Khoa học quân sự và Khoa học an ninh được xem xét theo phương án thay thế đặc thù để Hội đồng GS nhà nước thực hiện tiếp quy trình xét theo Quyết định 37.

 Ngày 19/11/2019, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam “Bộ GD&ĐT, Hội đồng Giáo sư nhà nước thực hiện đúng Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư. Nếu qua thực hiện thấy Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg có những nội dung chưa phù hợp thì có đánh giá kỹ và thực hiện trình tự sửa đổi, bổ sung theo quy định”.

 Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã tổ chức phiên họp lần thứ 4 để xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 cho các ứng viên thuộc 2 Hội đồng Giáo sư ngành nêu trên.

 Theo đó, có 4 ứng viên PGS Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học An ninh được Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS. Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học Quân sự không có ứng viên nào. Như vậy, Hội đồng Giáo sư Khoa học ngành quân sự năm nay "trắng" ứng viên đạt chuẩn GS, PGS.

MỚI - NÓNG