15% cán bộ cấp chiến lược là người trẻ

Khai mạc Hội nghị T.Ư 7
Khai mạc Hội nghị T.Ư 7
TPO - Đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ” (gọi tắt là Đề án) là một trong những nội dung quan trọng được trình và thảo luận tại Hội nghị T.Ư 7 lần này.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Phạm Quang Hưng, Vụ trưởng Vụ 4 (Vụ Các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương) – Ban Tổ chức T.Ư cho rằng, nếu được thông qua thì đây sẽ là Đề án đồng bộ về công tác cán bộ, kiểm soát quyền lực, nhất là cấp chiến lược. Đây cũng là căn cứ để các cơ quan tham mưu chuẩn bị công tác nhân sự cho bộ máy, trong đó có nhân sự cho Đại hội 13 của Đảng.

15% cán bộ cấp chiến lược là người trẻ ảnh 1 Ông Phạm Quang Hưng

 (?) Đề án này nếu được thông qua sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với việc chuẩn bị nhân sự khoá 13 tới đây, thưa ông?

+ Đề án này, nếu được Ban chấp hành T.Ư 7 thông qua thì đây sẽ là Nghị quyết đồng bộ nhất về công tác cán bộ, nhất là cấp chiến lược, cũng như việc kiểm soát quyền lực. Từ đó để các cơ quan tham mưu chuẩn bị công tác nhân sự đại hội nói chung, trong đó có Đại hội 13 của Đảng.

Để hướng đến Đại hội tới, chúng tôi tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, tiến hành làm công tác quy hoạch để làm cơ sở cho việc xây dựng quy hoạch Ban chấp hành T.Ư khóa tới.

Đồng thời tổ chức các lớp dự nguồn cao cấp để chuẩn bị lựa chọn, tiến hành khảo sát nhân sự ở các cấp để làm sao chọn được những cán bộ ưu tú nhất tham gia vào đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, trong đó nhấn mạnh không để những người không xứng đáng, “chạy chức, chạy quyền” vào Ban chấp hành T.Ư.

(?) Thực tế vừa qua, có hàng loạt cán bộ lãnh đạo quản lý, trong đó có cả cán bộ cấp cao bị kỷ luật, thậm chí vi phạm pháp luật phải xử lý hình sự. Trước tình hình này, theo ông khi làm công tác cán bộ cần rút kinh nghiệm gì trong việc lựa chọn, chuẩn bị nhân sự để đưa vào T.Ư và Bộ Chính trị khoá tới không gặp phải tình trạng tương tự như khoá này?

+ Vừa qua, T.Ư xử lý nhiều tập thể và cá nhân có vi phạm, trong đó có nhiều cán bộ, kể cả cán bộ cấp chiến lược có những sai phạm, khuyết điểm, thậm chí có cán bộ vi phạm pháp luật.

Nhưng đây không phải là câu chuyện xuất hiện khuyết điểm, yếu kém ngay trong thời điểm này mà là kéo dài của những nhiệm kỳ trước đây.

Lần này với sự quyết tâm của Bộ Chính trị, của T.Ư như nhiều lần Tổng Bí thư tuyên bố: “Chúng ta không có vùng cấm” trong việc xử lý cán bộ. Quyết tâm này đã được thể chế hoá bằng các quy định, quy chế được ban hành thời gian gần đây.

Ngay cả quy trình cán bộ chúng ta cũng phải chấn chỉnh ban hành kịp thời những quy định mới từ việc chấn chỉnh những sai lầm, khuyết điểm, những hạn chế yếu kém trong quy trình công tác cán bộ, từ quy trình 3 bước lên quy trình 5 bước.

Bên cạnh đó, công tác quy hoạch cán bộ cũng được rà soát chặt chẽ, thẩm định hồ sơ nghiêm ngặt, thực hiện quy trình 4 bước. Về luân chuyển cán bộ, Bộ Chính trị cũng đã ban hành Quy định 98, quy định chặt chẽ trách nhiệm của cơ quan cử đi, cơ quan tiếp nhận, trách nhiệm của cán bộ luân chuyển.

Ngoài ra, sắp tới đổi mới công tác đào tạo, sát hạch cả đầu vào đầu ra. Trước đây chúng ta cử cán bộ đi học cứ đến “đánh trống ghi tên” cốt để có văn bằng chứng chỉ về làm cơ sở bổ nhiệm. Cùng với đó, thường xuyên kiểm tra, giám sát cấp trên cấp dưới.

Vừa qua Bộ Chính trị ban hành những quy định rất là chặt chẽ, rà soát lại những cán bộ, tập thể, cá nhân có những sai phạm, những khuyết điểm trong việc bổ nhiệm, bố trí cán bộ. Những trường hợp có sai thì thu hồi các quyết định để làm trong sạch, lấy lại niềm tin của nhân dân đối với công tác tổ chức xây dựng đảng.

 (?) Trong Đề án có tính toán đến số lượng Uỷ viên T.Ư khóa tới nhiều hơn hay ít hơn khoá này không?

+ Việc quyết định số lượng sẽ do T.Ư trình với Đại hội. Tinh thần Nghị quyết T.Ư 6 là tinh giản bộ máy, giảm số lượng lãnh đạo cấp phó các tổ chức cơ quan.

Mục tiêu là chúng ta sẽ xây dựng Ban chấp hành T. Ư có đủ năng lực phẩm chất, đảm bảo sức lãnh đạo của Đảng đối với tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trên cơ sở đó, chúng ta nhấn mạnh đến năng lực phẩm chất và uy tín của cán bộ để lựa chọn. Còn quyết định số lượng giảm là do Ban chấp hành T. Ư quyết định.

Trong quá trình thảo luận xây dựng đề án, rất nhiều cấp cấp uỷ, tổ chức đảng đồng tình với việc tinh giản bộ máy, trong đó có giảm số lượng các cấp uỷ Đảng để nâng cao hơn nữa chất lượng. Nhưng đồng thời với đó chú ý xây dựng, đảm bảo cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc.

Chúng ta phải luôn luôn bồi dưỡng, tạo nguồn cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc tham gia bộ máy lãnh đạo để trên cơ sở đó đề ra chỉ tiêu rất cao, rất cụ thể.

Cán bộ trẻ ở cấp chiến lượt phải có 15%, cấp tỉnh phải có 20 – 25%; tỉ lệ nữ cũng cơ cấu 20 – 25% vào các vị trí lãnh đạo, các ban bộ ngành nếu chưa có cơ cấu nữ thì phải có. Nếu bầu cử chưa đủ thì trống bổ sung sau chứ không có chuyện làm 1 lượt mà thiếu.

(?) Các quy định của Đảng về công tác cán bộ đều rất coi trọng đến cán bộ trẻ. Nhưng thực tế là tỷ lệ cán bộ trẻ tham gia vào bộ máy vẫn còn thấp. Cá biệt, từ đầu nhiệm kỳ đến nay có nhiều trường hợp vi phạm liên quan đến công tác bổ nhiệm lại rơi vào cán bộ trẻ. Vậy có cách nào tình trạng này không lặp lại ở khoá mới?

+ Đối với cán bộ trẻ, chúng tôi đặt ra mục tiêu cụ thể cho từng đối tượng, như đối với cán bộ cấp chiến lược phải đạt 15% cán bộ dưới 45 tuổi. Đối với cán bộ quản lý ở các bộ, ban, ngành, cơ quan T.Ư phải có từ 20-25% cán bộ dưới 40 tuổi.

Còn cán bộ công tác ở địa phương thì có 15-20% lãnh đạo cấp tỉnh có độ tuổi dưới 40.Chúng tôi cũng đưa ra các giải pháp để đào tạo, bố trí, đưa người ta vào vị trí lãnh đạo, để rồi đưa đến thực hiện chỉ tiêu này. Nơi nào bầu cử mà chưa đạt thì để trống bổ sung sau. Đây là giải pháp quyết liệt. Tuy nhiên, khi thực hiện vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra.

Do đó, lần này để đạt được phải bồi dưỡng, quy hoạch, đào tạo và bố trí dần họ vào các vị trí lãnh đạo, bầu cử chưa đủ thì để trống bổ sung sau. Chuẩn bị cho đủ cán bộ trẻ, đủ tiêu chuẩn thì mới bầu bổ sung.

Xin cảm ơn ông!

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và làm việc tại Quảng Ninh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và làm việc tại Quảng Ninh
TPO - Ngày 14/4, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, và các thành viên Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã có buổi làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ninh về công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng chức năng kiểm tra xả thải của doanh nghiệp trên địa bàn huyện Bá Thước

Phát hiện nhiều doanh nghiệp xả thải ra sông Mã

TP - Liên quan đến việc cá nuôi lồng và cá tự nhiên trên sông Mã chết trong nhiều ngày qua, ngày 13/4, ông Võ Minh Khoa, Chủ tịch UBND huyện Bá Thước (Thanh Hoá) cho biết, sáng 13/4, Cty CP sản xuất thương mại Đồng Tâm TH đã thừa nhận hành vi bơm hút trực tiếp nước thải ra sông Mã.
Ảnh: GT

Xin không được, dọa đánh luôn Thanh tra giao thông

TPO - Ngày 14/4, thông tin từ Đội Thanh tra giao thông Đường bộ (TTGT-Sở GTVT Hà Nội) cho biết, kẻ lạ mặt đi ô tô bán tải “giải cứu” xe quá tải bất thành, doạ đánh thanh tra giao thông (TTGT) tại quận Hoàng Mai. Lực lượng chức năng cho biết đã xử phạt chiếc xe quá tải 38 triệu đồng.
Chung cư cũ ở Hà Nội

Bí thư Đinh Tiến Dũng chỉ đạo sớm cải tạo chung cư cũ

TPO - Thường trực Thành ủy Hà Nội giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố phối hợp Đảng đoàn HĐND thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất, triển khai thực hiện bảo đảm đúng quy định của pháp luật và đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp bách của thành phố trong công tác quản lý các chung cư cũ, vì sự an toàn của nhân dân.