14 thành viên Hội đồng Giáo sư ra khỏi danh sách do không đủ điều kiện

14 thành viên Hội đồng Giáo sư ra khỏi danh sách do không đủ điều kiện
TPO - Hội đồng Giáo sư Nhà nước rà soát tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành. Kết quả sau khi rà soát có 14/278 thành viên Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành không đáp ứng được điều kiện theo quy định.

Vừa qua, Hội đồng Giáo sư Nhà nước rà soát tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành theo Quyết định 37/2018/QĐ-TTg, theo Thông tư số 06 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở.

Thông tư số 06 quy định, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư nhà nước và Hội đồng Giáo sư cơ sở yêu cầu công khai về thành tích đào tạo và nghiên cứu. Trong đó, danh mục sách chuyên khảo, giáo trình trong 5 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất như: tên tác giả, tên sách, nhà xuất bản, năm xuất bản, mã số ISBN, chỉ số trích dẫn.

Về các bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học, các thành viên Hội đồng phải công bố tổng số bài đã công bố, trong đó bài báo tạp chí trong nước, bài báo tạp chí quốc tế.

Danh mục bài báo khoa học công bố trong 5 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất như tên tác giả, tên sách, nhà xuất bản, năm xuất bản, mã số ISBN, chỉ số trích dẫn đều trong 5 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất.

Ngoài ra, cần công khai về nhiệm vụ khoa học và công nghệ, công trình khoa học khác hay hướng dẫn nghiên cứu sinh đã có quyết định cấp bằng tiến sĩ, các thông tin về chỉ số định danh ORCID, hồ sơ Google scholar, H-index, số lượt trích dẫn (nếu có)...

Với các tiêu chuẩn theo quy định trên khi rà soát thì có 14/278 thành viên Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành không đáp ứng được điều kiện theo quy định.

Trong đó, có thành viên xin rút vì lý do cá nhân và nhiều thành viên không đáp ứng được tiêu chuẩn theo quy định.

Hội đồng Giáo sư nhà nước đã bổ sung ngay 14 thành viên mới vào Hội đồng để thay thế. Đặc biệt, thành viên được bổ sung mới vào Hội đồng năm nay có giáo sư Phạm Đức Chính Hội đồng Giáo sư ngành Cơ học được xét công nhận giáo sư năm 2019 theo diện đặc cách.

Theo Quyết định 37/2018/QĐ-TTg, việc kiện toàn hội đồng giáo sư ngành, liên ngành được diễn ra hàng năm và số lượng thành viên có thể thay đổi tùy thuộc vào số lượng và cơ cấu chuyên ngành của ứng viên hàng năm.

Được biết, năm nay có 603 ứng viên đăng ký xét giáo sư, phó giáo sư.

MỚI - NÓNG