14 năm SCIC đã giải ngân đầu tư gần 28.500 tỷ đồng

14 năm SCIC đã giải ngân đầu tư gần 28.500 tỷ đồng
SCIC từ khi thành lập và đi vào hoạt động năm 2006 đến nay đã giải ngân đầu tư gần 28.500 tỷ đồng.

Hoạt động đầu tư của SCIC đã được triển khai từng bước, theo hướng thận trọng, đảm bảo định hướng của Chính phủ và tuyệt đối tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về đầu tư, quản lý và sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào SXKD tại doanh nghiệp; đạt hiệu quả tích cực, giúp bảo toàn giá trị và tăng trưởng vốn nhà nước. SCIC đã bảo toàn và phát triển vốn đầu tư, hiệu quả đầu tư đạt khá cao so với các tổng công ty, tập đoàn nhà nước. Tỷ suất lợi nhuận trên toàn danh mục đầu tư (ROE) trong giai đoạn 2006-2019 đạt 13%.

MỚI - NÓNG