Có 3 kết quả :

Đang tồn tại nhiều nghịch lý cản trở sự phát triển của Trung tâm 115 Hà Nội. Ảnh: Trường Phong.

100 ca cấp cứu đáp ứng được... 7 ca: Nghịch lý 115 Hà Nội

TP - Như Tiền Phong đã phản ánh, với cơ sở vật chất và đội ngũ nhân lực hiện có, Trung tâm 115 Hà Nội chỉ đáp ứng được 7% nhu cầu cấp cứu trên địa bàn Hà Nội. Dù thế, nếu có đủ số lượng xe cấp cứu cần thiết phục vụ 10 triệu dân, Trung tâm cũng không có đủ nhân lực để vận hành, khai thác.