10 sự kiện nổi bật của ngành Tài nguyên Môi trường năm 2014

10 sự kiện nổi bật của ngành Tài nguyên Môi trường năm 2014
TP - Dưới đây là 10 sự kiện nổi bật của ngành Tài nguyên Môi trường năm 2014.

1. Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014, lần đầu tiên Luật Đất đai và các Nghị định song hành có hiệu lực đi vào cuộc sống; công bố bộ thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đất đai.

2. Vườn quốc gia Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được Ban Thư ký Công ước Ramsar thế giới công nhận là khu đất ngập nước.

3. Lần đầu tiên các địa phương tính và thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định của Luật Khoáng sản.

4. Việt Nam chính thức gia nhập Công ước về Luật sử dụng các nguồn nước liên quốc gia cho mục đích phi giao thông thủy.

5. Công bố 11 quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông lớn quan trọng và đưa vào vận hành trong mùa lũ theo chỉ đạo của Chính phủ.

6. Hoàn thành Báo cáo cập nhật hai năm một lần, lần thứ nhất của Việt Nam cho Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

7. Lần đầu tiên thành phố Hà Nội hoàn thành vượt mức cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà và tài sản gắn liền với đất cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở.

8. Lần đầu tiên hoàn thành hệ thống giám sát tài nguyên và môi trường biển, hải đảo bằng công nghệ viễn thám phủ trùm toàn bộ vùng biển và hải đảo Việt Nam.

9. Giao các khu vực biển cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển tại Nghị định số51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ.

10. Cải cách thủ tục hành chính đuợc đẩy mạnh trong toàn ngành, Văn phòng một cửa hoạt động trở lại tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Tân Tổng KTNN Trần Sỹ Thanh. Ảnh Như Ý

Không cho phép ai làm tổn hại thanh danh ngành Kiểm toán

TPO - "Chúng ta phải có trách nhiệm xây dựng và bảo vệ uy tín, danh dự ngành Kiểm toán, nghề kiểm toán và người kiểm toán… Chúng ta không cho phép ai trong ngành được làm tổn hại đến thanh danh của ngành Kiểm toán”, tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh nói.