1.220 tỷ đồng xây nhà máy nước

1.220 tỷ đồng xây nhà máy nước
TP - Ngày 4/9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ông Đinh Văn Thu đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án BOO Nhà máy nước Phú Ninh. Theo đó, dự án sẽ xây dựng mới hệ thống cấp nước giai đoạn 1 với công suất 100.000 m3/ngày đêm, nguồn nước thô khai thác từ nguồn nước hồ Phú Ninh… 

Tổng mức đầu tư dự án hơn 1.220 tỷ đồng theo hình thức Hợp đồng BOO (đầu tư - sở hữu - kinh doanh) và được triển khai thực hiện từ năm 2015. Việc xây dựng nhà máy đáp ứng nhu cầu nước sạch cho Khu kinh tế mở Chu Lai, các khu vực đô thị, khu công nghiệp, nông thôn của tỉnh Quảng Nam.

MỚI - NÓNG