Thu hơn 3.000 tỷ đồng từ khai thác rừng thông

Thu hơn 3.000 tỷ đồng từ khai thác rừng thông
TP - Ngày 4-3, UBND tỉnh Lâm Đồng công bố triển khai đề án Quản lý, sử dụng và phát triển bền vững rừng sản xuất thông 3 lá đến năm 2020.

Lâm Đồng sẽ khai thác hơn 6.700 ha rừng thông 3 lá thuộc đối tượng rừng thông rải rác, rừng thành thục được quy hoạch là rừng sản xuất. Khai thác tới đâu sẽ trồng lại rừng tới đó với chính loài thông 3 lá.

Ước tính tổng nguồn thu từ việc khai thác rừng thông gần 3.031 tỉ đồng và tổng chi phí tái đầu tư trực tiếp hơn 2.483 tỉ đồng. Số tiền dôi dư giữa khai thác và trồng lại rừng thông sẽ được dùng để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Đề án sẽ được triển khai ở 6 huyện, gồm Lạc Dương, Đức Trọng, Đơn Dương, Đam Rông, Di Linh và Bảo Lâm. Riêng rừng thông Đà Lạt không nằm trong phạm vi đề án.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm