Hải cẩu mẹ giận dữ đánh đuổi đồng loại sán tới gần con

Hải cẩu đực cố ý phớt lờ cảnh báo mon men đến gần con non trên bãi biển phía bắc Thái Bình Dương lĩnh đòn đau từ hải cẩu mẹ.  

Có thể bạn quan tâm