APEC thảo luận kiểm soát thực phẩm, quản lý rượu

APEC thảo luận kiểm soát thực phẩm, quản lý rượu
TP - Tại Hà Nội hôm qua, ngày làm việc thứ ba của Hội nghị lần thứ hai các quan chức cao cấp (SOM2) của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và các cuộc họp liên quan diễn ra các hoạt động của Ủy ban Thương mại và Đầu tư (CTI) và các Nhóm công tác về phát triển nguồn nhân lực, Tiểu ban về tiêu chuẩn và hợp chuẩn (SCSC), Đối thoại về công nghiệp ôtô, Nhóm đặc trách về khai khoáng và Đối tác chính sách về khoa học công nghệ sáng tạo.

Trong khuôn khổ SCSC, Hội thảo về hiện đại hóa hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm và Cuộc họp kỹ thuật của Diễn đàn quản lý rượu cùng diễn ra. Tiếp nối chủ đề về hệ thống kiểm soát một cửa ở phiên họp trước, hai phiên họp lần này làm rõ hơn các cơ hội và thách thức cụ thể liên quan việc kiểm soát thực phẩm và quản lý rượu, từ đó đề ra các nguyên tắc cần nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các thành viên.

CTI tổ chức hội thảo với chủ đề “Tham gia của các doanh nghiệp nhỏ và vừa vào chuỗi giá trị toàn cầu trong lĩnh vực dịch vụ - thiết kế thời trang”. Hội thảo lần này hướng đến việc nâng cao nhận thức cho các nền kinh tế thành viên về chuỗi giá trị toàn cầu ngành thiết kế thời trang và đề ra các chính sách phù hợp nhằm khuyến khích sự phát triển của ngành này.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm